Pályázatírás

Van terv, de még nincs rá elég pénz…

Filozófiánk szerint egy tervet nem csak hitelből, vagy egyéb kölcsönből lehet finanszírozni! Egy igazi támogató megszerzése borzasztóan időigényes és nehéz feladat. Viszont van még egy oldal, ami a költséges utánajárás, és a magas díjak miatt nálunk még nem éli fénykorát. Ez a pályázati oldal… Mi nem kérünk óriási összegetket azért, hogy egyáltalán megnézzük, hogy miben is tudunk segíteni. A szolgáltatásunk, bízva a prcíz háttérmunkában csupán kettő dologba kerül. Egy borzasztóan egyszerű megbízási szerződésbe, az adatok feldolgozása érdekében és egy ügyletenként eltérő mértékű sikerdíjba.

Pályázat írás

A pályázatírás dokumentációja az alábbi elemekből tevődik össze:

  • Pályázati felhívás

  • Pályázati útmutató

  • Pályázati formanyomtatvány (adatlap)

  • Egyéb fontos információk, dokumentumok

1. Adatok – a projekt címe és alapadatai, a pályázó elérhetősége, banki adatok
2. Projektleírás – projekt megvalósítás teljes folyamatának ismertetése

A tervezett projekt rövid összefoglalása > A tervezett projekt célja > eredmények és hatások > partnerintézmények szakértelme és feladatai > Monitoring (nyomonkövetés) és értékelés > Az eredmények terjesztése (disszemináció) > A tevékenységek ütemezése és időterve,

3. Költségvetés
4. Mellékletek: a pályázati kiírás szerinti dokumentumok csatolása

Projektmenedzsment

A projektmenedzsment az erőforrások szervezésével és azok irányításával foglalkozó szakterület, melynek célja, hogy az erőforrások által végzett munka eredményeként egy adott idő- és költségkereten belül sikeresen teljesüljenek a projekt céljai. A projekt időszaki vállalkozás, melynek célja, hogy egyedi terméket vagy szolgáltatást hozzon létre. “Időszaki” abban az értelemben, hogy a projektnek van kezdete és vége (nem összetévesztendő az átfutási idővel). “Egyedi” abban az értelemben, hogy a termék vagy szolgáltatás a projekt végén valamilyen módon eltér a jelenlegitől. Az egyediség azt is jelenti, hogy a projekt alapjaiban különbözik a folyamatoktól és az üzemeltetéstől, amelyek állandóak vagy csaknem állandóak abban az értelemben, hogy gyakorlatilag azonos terméket vagy szolgáltatást eredményeznek, akármikor és akárhányszor is hajtják ezeket végre. Az ismétlődő tevékenységek (folyamatok vagy üzemeltetés) és az egyszeri tevékenységek (projektek) menedzselése alapvetően más technikai ismereteket és megközelítést igényel.

Közbeszerezés

„A közbeszerzés a különféle szolgáltatások és fogyasztási cikkek költségvetési szervek által történő beszerzését jelenti.” Ezen beszerzések közös jellemzője, hogy a finanszírozás közpénzekből történik és sokszor igen jelentős értékűek a megrendelések.” Laikus definíció:
A közbeszerzési eljárás olyan törvény által szabályozott eljárás, amelyet az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek (közvetlen vagy közvetett közpénzfelhasználók) visszterhes szerződés megkötése céljából meghatározott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében kötelesek lefolytatni. Némi leegyszerűsítéssel: a közbeszerzési eljárás a közpénzfelhasználók formalizált szerződéskötési rendje. (Ptk.: a szerződés az ajánlat elfogadásával jön létre – a közbeszerzés ennek egyfajta rendje).

  • Ügyvéd

  • Hivatalos közbeszerzési tanácsadó

  • Beruházás-lebonyolító

  • Jogi szakértő